O nás

Umělecká a sportovní škola pro děti, mládež a dospělé Studio DAG nabízí formou kurzů výuku klasických i moderních technik tance, hudby, divadla a sportu ve vybavených sálech a učebnách ve studiu v Praze 4 pod vedením výkonných umělců předních pražských scén, tanečníků, herců, hudebníků, vrcholových sportovců a uměleckých pedagogů široké veřejnosti od roku 1990.


Vyžití dětem i dospělým v mnoha oborech

Formou volnočasových aktivit nabízí Studio DAG zábavné a vzdělávací vyžití dětem i dospělým v mnoha oborech. Princip pravidelné docházky zaručuje chronologii, možnost plného uplatnění a správného působení metodiky dané aktivity na každého žáka a studenta. Takto navštěvovaná aktivita má smysl, úroveň a dopad na jedince, který tímto způsobem může rozvinout své známky nadání pro umění, sport, či hudbu. Studio Dag navštěvují děti od 3 let, mládež a dospělí. Široké spektrum aktivit a kurzů je členěna podle věkových kategorií a druhu činnosti. Výuka probíhá zábavnou formou a má vysokou úroveň.

Studio má dva taneční a sportovní sály, učebny, šatny a zázemí. Sídlí v budově Pod Terebkou 15/1139 v Nuslích v Praze 4. Před budovou je parkoviště. V těsné blízkosti je stanice tramvaječ.18, autobusu č.193
/ Palouček / a stanice metra C /Vyšehrad /.


Průběh kurzů

Každý kurz probíhá jednou týdně. Výuka u většiny kurzů trvá 60 minut. Skupinové lekce jsou určeny malým kolektivům do 14 účastníků. Při zápisu do jednotlivých kurzů účastník/ nebo jeho rodič / vyplní přihlášku, získá písemné informace o výuce, podmínky studia, seznam doporučených pomůcek, oblečení a obutí.

První lekce je pro seznámení a adaptaci malých dětí rodičům zpřístupněna. U vybraných tanečních kurzů je zajištěna klavírní korepetice.
V pololetí a na konci školního roku je možné vidět účastníky kurzů při práci na otevřených hodinách a v průběhu roku na veřejných vystoupeních. Na konci školního roku vždy Studio DAG pořádá veřejné představení, kde se žáci, studenti, pedagogové a hosté prezentují v rámci daného ročního divadelního projektu.
Zobrazit rozvrh


Školné

Školné se hradí pololetně / září – leden a únor – červen /, nebo celoročně s výraznou slevou. Pokud účastník uhradí dva kolektivní kurzy, školné pro třetí kurz získá zcela zdarma. Tato sleva je nepřenosná na jiného člověka, či do dalšího školního pololetí a nevztahuje se na individuální kurzy.
Informace o školném zde


Všeobecné informace

Informace o kurzech, výuce, podmínkách, úhradě, stornu školného
a dočasném členství ve Studiu DAG z.s. IČ: 62931121

Studio DAG z.s., je umělecká a sportovní škola pro děti, mládež a
dospělé. Taneční, dramatická, výtvarná a sportovní výuka studia DAG
je určena široké veřejnosti. Vyučují zde lektoři z řad sportovců,
tanečníků, hudebníků, herců, předních pražských scén a souborů a
kvalifikovaní taneční a umělečtí pedagogové. Od roku 1990 studio
zachovává nabídku klasických múzických a sportovních technik a
každoročně je doplňuje o nové trendy. Na začátku školního roku a na
jeho konci probíhají pro zájemce veřejné hodiny. Obvykle jednou
ročně, studio pořádá vystoupení studentů. Výuka je určena pro malé
kolektivy. Školné se hradí pololetně, nebo celoročně se slevou. Při
úhradě dvou kurzů získává student třetí kurz zdarma. Tato sleva je
nepřenosná a nevztahuje se na individuální výuku. Školné z důvodu
nemoci, nepřítomnosti studenta ve výuce, nebo zásahu vyšší moci
nevrací. Student, nebo zákonný zástupce žáka přebírá, při zápisu do
studia DAG, písemné informace a bere na vědomí a souhlasí s
podmínkami výuky, s výší, způsobem a termínem úhrady školného.
Zavazuje se dle ceníku uhradit školné hotově, či převodem:
pro období : 9/ 2023- 1/2024 nejpozději do 15.9.2023.

Pokud bude žák, či student pokračovat ve výuce i ve druhém pololetí,
zavazuje se žák, či jeho zákonný zástupce uhradit školné
pro období: 2/2024 – 6/2024 hotově či převodem do 30.1.2024