Kde výuka probíhá?

Studio DAG disponuje dvěma zrcadlovými vybavenými sály a nástrojovou učebnou.