Jak se hradí kurzovné?

Školné se hradí hotově, nebo převodem na pololetí, či na celý školní rok se slevou.