Ceník

Kurzy trvající 80 minut
celoroční školné 8 200,- Kč
pololetní školné 4 400,- Kč
Kurzy trvající 50 minut
celoroční školné 6 600,- Kč
pololetní školné 3 600,- Kč
Individuální nástrojová a pěvecká hodina
celoroční školné 10 600,- Kč
pololetní školné 5 600,- Kč
Individuální taneční lekce, tvorba choreografie, příprava na přijímací
zkoušky…..
1 lekce á 60 minut 600,- Kč
Komorní výuka společenských tanců
7 lekcí á 80 minut 4 000,- Kč/pár

Jednotlivá lekce pro nové zájemce o daný kurz – 300,- Kč

Při úhradě dvou kurzů získá účastník třetí kurzovné na pololetí zcela zdarma.Finanční bonus je nepřenosný a nevztahuje se na nástrojovou a individuální výuku. Školné se hradí pololetně. Při úhradě školného za celý školní rok najednou, poskytujeme slevu 400,- Kč.Školné se z důvodu nemoci či nepřítomnosti žáka ve výuce nevrací.