Ceník

Kurzy trvající 80 minut
celoroční školné 8000,- Kč
pololetní školné 4200,- Kč
jednotlivá hodina 300,- Kč
Kurzy trvající 50 minut
celoroční školné 6600,- Kč
pololetní školné 3500,- Kč
jednotlivá hodina 250,- Kč
Individuální nástrojová a pěvecká hodina
celoroční školné 9800,- Kč
pololetní školné 5100,- Kč
jednotlivá hodina 300,- Kč
Individuální taneční výuka
1200,- Kč á 60 minut
Při úhradě dvou kurzů získá účastník třetí kurzovné na pololetí zcela zdarma.Finanční bonus je nepřenosný a nevztahuje se na nástrojovou a individuální výuku. Školné se hradí pololetně. Při úhradě školného za celý školní rok najednou, poskytujeme slevu 400,- Kč.Školné se z důvodu nemoci či nepřítomnosti žáka ve výuce nevrací.