slide

Zápis do tanečních, sortovních, hudebních , výtvarných a dramatických kurzů studia DAG pro školní rok 2014/2015 probíhá od 2.9. do 12.9.2014, vždy od 15.00 do 18.00 hodin.

Tento školní rok jsme pro Vás, již po dvacáté třetí, připravili širokou nabídku uměleckých a sportovních aktivit, kterými Vás budou provázet výkonní umělci předních pražských divadel a scén, umělečtí pedagogové a vrcholoví sportovci.

Kontaktujte nás

Street dance

Streetdance

Náplní výuky streetdance jsou základy taneční gymnastiky, moderního tance, strečing, posilování, taneční variace a choreografie na soudobou taneční streetovou hudbu.

Více informací o kurzu

balet

Balet

Výuku baletu vedou tanečníci předních pražských scén a aprobovaní taneční pedagogové, kteří umí taneční metodiku předávat i těm nejmenším dětem.

Více informací o kurzu

joga-slide

Jóga – pilates

Muži i ženy se v malém kolektivu, v klidném tempu zaměřují na pohybovou průpravu, cvičení pro vnitřní zdraví, na dechová, rehabilitační a relaxační cvičení, metodiku cvičení pilatovy metody, jógových ásán a jejich variací.

Více informací o kurzu

tanecni-pripravka-slide

Tanečně – hudební přípravka

Při klavírním doprovodu se děti učí základům taneční a moderní gymnastiky, baletu, lidového a moderního tance, rytmiky, zpěvu, tanečním a pohybovým hrám. Taneční výuka je vedena hravou formou tanečníky předních pražských scén a aprobovanými tanečními pedagogy.

Více informací o kurzu

orient

Orientální tance

Náplní výuky orientálních tanců jsou základy rytmiky, taneční a pohybové průpravy, technika práce se šátkem, s vějířem, metodika orientálních tanců, taneční variace a choreografie.

Více informací o kurzu

moderni-tanec

Moderní tanec

Náplní výuky moderního tance jsou základy taneční gymnastiky, baletu a technik soudobého moderního tance (Graham, Limon, Conteporary) rytmiky, taneční variace a choreografie

Více informací o kurzu

flamenco

Flamenco

Náplní výuky flamenca jsou základy rytmiky, taneční a pohybové průpravy, dupy, tlesky, technika práce se šátkem, s vějířem, s kastaněty, základy metodiky tanečního stylu flamenka, taneční variace a choreografie.

Více informací o kurzu

est-gymnastika

Estetická gymnastika

Náplní výuky estetické gymnastiky jsou základy taneční a moderní gymnastiky, baletu, moderního tance, metodika cvičení s náčiním, variace a skupinové choreografie.

Více informací o kurzu

ZÁPIS DO KURZŮ

Zájemci o zápis do jednotlivých kurzů pro školní rok 2016/2017, 5.9.-16.9.2016,
vždy od 15.00 do 18.00 hodin. „ ŽÍT ZNAMENÁ MĚNIT SE“.
Telefon: 603 443 434 nebo nám můžete napsat přímo z webu.

Mám zájem o kurz

JSME TANEČNÍ, HUDEBNÍ, UMĚLECKÁ A SPORTOVNÍ ŠKOLA
S VÍCE NEŽ PĚTADVACETILETOU TRADICÍ

Studio DAG je taneční, hudební, umělecká a sportovní škola, která nabízí výuku pro děti, mládež i dospělé.
Kurzy vedou profesionální tanečníci, hudebníci, herci, sportovci a vysokoškolsky vzdělaní pedagogové.
Škola má více než dvacetiletou tradici. Každoročně pořádá vystoupení, koncerty a divadelní představení.
Zaměřuje se na klasické i moderní trendy. Žáci a studenti z řad veřejnosti jsou do kurzů přijímáni na základě
zájmu bez výběrového řízení.

dance

KOMU JSME URČENI

Taneční, hudební, pěvecká, sportovní a dramatická výuka studia DAG je určena široké veřejnosti, předškolním dětem od tří let, školním dětem, mládeži a dospělým. Posluchači se zapisují do komorních tříd pro začátečníky a pokročilé.

CO NABÍZÍME

Studio již řadu let zachovává nabídku klasických tanečních technik a výuku hry na žádané hudební nástroje, různých žádaných sportovních disciplín i hereckého umění. Náplň a osnovy hodin byly dlouholetou praxí upraveny pro tento specifický systém vyučování.

KDO ZDE VYUČUJE

Vyučují zde lektoři vybraní z řad sportovců, tanečníků, hudebníků, herců, zpěváků předních pražských scén a souborů a kvalifikovaní taneční a hudební pedagogové.

Z DALŠÍ NABÍDKY

Taneční vystoupení, předtančení a show v různých tanečních žánrech, ve kterých mohou účinkovat profesionálové nebo amatéři. Můžeme zajistit individuální a soukromou výuku pro jednotlivce nebo uzavřené skupiny zájemců. Připravujeme zájemce pro přijímací a talentové řízení na střední a vysoké umělecké školy. Můžeme zajistit profesionální taneční a hudební celovečerní pořady, dramaturgii kulturních pořadů, seminářů a festivalů.

ŠKOLNÉ

Školné se hradí hotově, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. Platbu je možné uhradit se slevou na celý školní rok, pololetně, nebo od chvíle, kdy účastník vstoupí do výuky. Posluchačům, kteří již navštěvují některé z aktivit je nabízena možnost navštěvovat další techniky a výuku s výraznou slevou a některé i zdarma.

KDE UVIDÍTE JAK PRACUJEME

Na začátku školního roku a na jeho konci probíhají veřejné hodiny. Každoročně studio DAG pořádá vystoupení studentů tanečních, sportovních, pěveckých a hereckých tříd. Někteří studenti příležitostně prezentují studio DAG na různých kulturně-společenských akcích, vystoupeních a soutěžích. Instrumentální a pěvecké oddělení pak ještě zvlášť pořádá veřejné závěrečné vystoupení v rámci Mezinárodního dne hudby.